The caste is located on the forested volcanic hill of 570 meter above the sea level north-west of the town Velky Saris.
More to www.hrady.sk
Distance: 5 kilometers
  
Ruins of the castle build in the 13th century. Substantially rebuilt in the 15th century, in 1715 pulled down.
More to www.hrady.sk
Distance 22 kilometers
  
Zrúcaniny hradu, ktorý bol postavený po roku 1298 a zanikol na začiatku 18. storočia.
More to www.hrady.sk
Distance: 15 kilometers
  
Zrúcaniny hradu postaveného na rozhraní 11. a 12.storočia. V 14., 15., 16. a 17. storočí viackrát prestavaný. Spustol po požiari v roku 1780. Národná kultúrna pamiatka.
More to www.hrady.sk
Distance: 55 kilometers
  
ski resort
More to www.herkules.sk
Distance: 12 kilometers
  
Mesto Prešov je významným hospodárskym a správnym centrom východného Slovenska. Už v minulosti, historicky od udelenia mestských práv, sa v ňom sústreďovali riadiace činnosti, ktoré mali dosah spočiatku len na okolité mestá a obce, neskôr na celý región. Vyplýva to z jeho geografickej polohy, keďže je postavené na križovatke bývalých významných obchodných ciest.
More to www.presov.sk
Distance: 12 kilometers
  
Bardejov bol v roku 1950 vyhlásený za mestskú pamiatkovú rezerváciu a nastala intenzívna obnova kultúrneho dedičstva. Za záchranu a obnovu kultúrneho dedičstva dostal Bardejov v roku 1986 Európsku cenu, tým sa zapísalo do zoznamu miest, ktoré patria k významným sídlam európskej kultúry.
More to www.bardejov.sk
Distance: 38 kilometers
  
Prvá písomná zmienka o Levoči pochádza z roku 1249. Nachádza sa tu najvyšší gotický oltár (18,62 m) na svete v kostole sv. Jakuba, ktorý je vyrobený z lipového dreva v dielni Majstra Pavla v 16.storočí
More to www.levoca.sk
Distance: 59 kilometers
  
Najstaršia listinná zmienka o Starej Ľubovni je z r. 1292. Na vápencovom brale, v nadmorskej výške 711 m, sa nad Starou Ľubovňou vypína kamenný hrad, postavený na prelome 13. a 14. storočia. Pod hradom Ľubovňa sa nachádza expozícia ľudovej architektúry, verejnosti sprístupnená v roku 1985. Dominantou a najcennejším exponátom je kultúrna pamiatka - zrubový kostolík východného obradu z Matysovej z r. 1883.
More to www.staralubovna.sk
Distance: 56 kilometers
  
Počiatky osídlenia územia môžeme sledovať už od konca staršej doby kamennej. Prvá písomná zmienka o južnom predmestí je z roku 1230. Vďaka obchodne i strategicky výhodnej polohe zaznamenali Košice rýchly vzostup. Udeľovanie privilégií napomáhalo rozkvetu remeselnej výroby, obchodu a zvyšovalo význam i rozvoj mesta.
More to www.kosice.sk
Distance: 47 kilometers
  
Veľký Šariš sa rozvíjal ako typické podhradie. Prvý písomný záznam o Veľkom Šariši pochádza z roku 1217. Veľký Šariš a Prešov dokázateľne existovali aj pred prvými písomnými správami na úrovní obcí, pravdepodobne so samostatnými farami. Nachádza sa tu najstarší zachovaný parný rušeň na Slovensku.
More to www.vsaris.sk
Distance: 6 kilometers
  
Súčasný Sabinov je perspektívnym mesto s vyše 12-tisíc obyvateľmi. Pre všestranný rozvoj športu bola dobudovaná umelá ľadová plocha a letné kúpalisko s predhrievanou vodou. Veľmi pekné sú vychádzky do lesoparku Švabľovka, pre turistov sú vyznačené trasy v okolitých pohoriach Čergov a Bachureň s prekrásnymi prírodnými scenériami a zrúcaninami Hanigovského hradu.
More to www.sabinov.sk
Distance: 10 kilometers
  
Stará prímestská rekreačná oblasť Prešova sa vyznačuje bohatou históriou kúpeľníctva, vybudovaným náučným chodníkom v krásnom lesnom prostredí s výdatnými minerálnymi prameňmi.
More to Cemjata
Distance: 20 kilometers
  
Na východnom Slovensku máme jedinečnú európsku raritu - opálové bane. Ležia v Dubníku pri Prešove.
More to Opálové bane
Distance: 34 kilometers
  
Hraničné prechody Poľsko, Ukrajina, Maďarsko
More to Hraničné prechody
  
Bulharsko
More to www.ablena.bg


   Apartmány Slovenský dom v blízkosti Albeny, Bulharsko
Pension BOUDICA, 082 66 Gregorovce